Føll 2019.

I 2019 fekk vi tre nydelige føll.

Nordlandshest/Lyngshest. 

Sørgards Brumma * Svarvar Flott.

Gryta Lyngs Prima. Gul hoppe med bles.

 

Shetlandsponni.

Grytas Esmeralda * Grytas Rainbow.

Gryta's Flash. Svart kvit flekkete hingst.

Grytas Denise * Grytas Rainbow.

Gryta's Dash. Svart kvit flekkete hingst.

 

Fjordhest (kanskje).

Larina * Lunner Gråen.

Ikkje drektig.