Føll 2020.

2020 fekk vi føll etter følgende kombinasjoner.

Grytas Rainbow * Grytas Denise.

Endte i fullstendig katastrofe. Både hoppe og føll døydde under fødselen.

Grytas Rainbow * Grytas Esmeralda.

Grytas Firefly f.04.06.2020. Rød og kvit flekkete hingst.