12. feb, 2018

Søndag. 14.Februar.

Då har vi gjort oss gode og feite før vi går inn i fasten. 🙂 Er ikkje særlig religiøs men har no i nokre år fasta frå alkohol og godteri frå fastelavenssøndag til skjærtorsdag. Det er mest av alt ei prøve på viljestyrke men samtidig ein renselse for toxiner.

Det er mykje som skjersfor tida. 🙂 Vegen vidare på garden vert sakte staka ut. Om alt går bra vert det til at vi åpner ein liten gardsbutikk i Juni i år. Der vi sel garn, foto, skinn og antikvianteter og snurrepipperier. Prøver å få eit godt samarbeid med andre lokale bønder og kreative folk.

Jobber og med mulighetene for å kunne få til eit "animal sanctuary" for sauene. Orker ikkje meir slakteproduksjon. Og kun livdyravl på sau har eit begrensa marked. Vegetarull er kanskje vegen å gå. Men men vi får sjå ka som går å få til.

Kuprosjektet går for så vidt bra. Det er mykje å lære etterkvart. Stor forskjell på gammelraser som ammekyr og nrf som melkekyr som var hoveddrifta på garden frå vi tok over til 2006. Etter fire år som melkebønder solgte vi kyr og kvote. Det vart sau og hesteavl som vart hovudnæringa. Og no i 2017 tok vi til for fult med gammelrase kyr. Vi kjøpte ei drektig kvige og fekk som bonus to av kyrne vi kjøpte som viste seg å vere drektige og. Så fekk tre kalvar i 2017. To kvigekalvar og ein oksekalv. Heilt perfekt fordeling det. To dølafe og ei telemarksfe.

Hestane virker å trivst med den nye stalløysinga. Så no har alle ponniane skikkelige utegangsløysinger som kan lukkast om kvelden i skikkelig "vestlandsver" og dei "store" hestane har bokser i fjøsen. Einaste eg slit med hestemessig er å finne tid og energi til å trene og fore til utstilling. Så der må eg ta meg på tak etterkvart.

Geitene let til å ha det bra. 🙂 Har bestilt fire No Fence klaver som eg gleder meg til å prøve i praksis. Fem stk burde mulihens vente kje til våren om alt går bra. Geiter er fantastiske dyr.

Hønene ser lyst på det no når dagane vert lenger og verp for fult igjen. Så dei held huset med egg og litt til. 🙂 

6. feb, 2018

Tirsdag. 06.Februar.

Heldigvis vart det nokre veker med fint vinterver med barfrost. Godt for både folk og dyr å sleppe gjørme og få litt sol.

Mange små prosjekt er det alltid. Og idéer har vi i fleng.

Kvigene viser teikn på at dei har teke kalv. Det blir spanande med ein heil liten flokk med kalvar til sommaren.

Dagane blir lengre og lysare. Det vårast sakte og sikkert. 

21. jan, 2018

Søndag. 21.Januar.2018.

Då er 2017 over. Det vart eit år med mykje arbeid spesielt tenkjearbeid for vegen vidare.

Garden er per dags dato ikkje økologisk lenger. Av den enkle grunn at eg ikkje har råd til ikkje å kunne kjøpe kunstgjødsel og i staden måtte kjøpe for som ikkje går å få fat i nok av økologisk. Eg trur miljømessig er det betre å bruke bittelitt kunstgjødsel enn massevis med diesel (frakt) for å få laga foret.

Brumma og Venus har vore på "skule" på Norsk Fjordhestsenter og blitt tilvendt rytter og køyrt Brumma og køyrt Venus.  Så no er det berre å finne tid til å bruke dei.

Amanda er i full gang med å bli rideponni. Amanda er kjempeflink og snill. 🙂 

Ponnihoppene har fått ny stall. Som fungerer ganske bra. Utearealet er ikkje heilt klart enno men takka vere fint vintervær no har det funka bra med kompromiss løysing med tunet som uteareal. Meininga er å lage ein grusa uteplass dei kan bruke 24/7  slik som hingstane.

Ellers går ting sin vandte gang. Takket være mange flinke Workawayere og wwoofere får vi gjort det meste i god tid. Så det er absolutt supert. Og hyggelig og sosialt er det og med folk frå andre land å prate med. 🙂

Berre nokre mnder att til våren og kretsløpet på garden tek til att. Ei spennande men strevsom tid. 

21. okt, 2017

21.Oktober 2017.

Holy crap. Lenge siden eg har skrive her gitt. Facebook stjel alt for mykje tid og merksemd.

Har skjedd enormt mykje på over eit halvt år. Masse flotte føll og lamm og kje og kalver er komt til verden.

Ammeku flokken vår har mange dobla seg. Og består no av fem dølafe kyr og kviger.  Ei telemarksfe kyr. To Vestlandsk fjordfe kviger. Ei Sida Trønder og Nordlandsforskning kvige. To Vestlandske Raudkoller. To Vestlandsk Raudkolle kvigekalvar. Ein dølafe oksekalv og ein telemarksfe kvigekalv. Og ein Vestlandsk Fjordfe okse. 

Vi har fått fire herlige føll med veldig godt lynne. Gryta Lyngs Royal n/l hingsteføll svart etter Sørgards Brumma og Slettmo Skarv. Grytas Esteban svart shettis hingst etter Grytas Esmeralda og Grytas Kleivar. Grytas Camilla svart shettis hoppe etter Grytas Storm og Grytas Satin Future. Grytas Connie svart shettis hoppe etter Grytas Storm og Grytas Betty. Hoppefølla beheld vi og hingstfølla burde vi selge. 

Vi fekk nøyaktig hundre lamm i år. Derav er nokre allereie slakta og nokre værlamm solgt til avl. Søyelamma beheld vi som vanlig. Prisane på slakt er latterlige i år. Så enno ein grunn for å gå over til vegetarsau. 

På stølen har det vore gjort ein kjempeinnsats i sommar. Stølskviene er slegne og skog rydda også langs stiane. Selet er mala og søppel frå fleire generasjoner bore til gards og kasta. Godt med noken som tar tak. Geitene tilbrakte ein mnd på stølen og kyrne var der ei vekes tid. 

Eg er i gang med prosjekt Ullgryta som skal føre til at ulla frå dei flotte sauene våre vert garn og vi får litt igjen for den. I staden for å få minstepris og den flotte naturfarga ulla berre bli bleika og forsvinne i det store intet. 

Ellers er det som vanlig høgt turtall i planlegging og utføring av alt som må gjerast. Økonomien held ikkje følge med halvparten av ideane ein har. Heldigvis har vi wwoofere storparten av året sidan ryggen min ikkje klarer å holde med på alt eg vil. Tragisk slått vart det og i år. Så må kjøpe mykje for eller selge mykje dyr. Alle som kjenner meg veit at då blir det å skaffe for....... 

Var i dårlig form lenge pga mangel på vitamin D og Folsyre. Heldigvis er det normalisert igjen. 

Svarten og Carmen er solgt og reist til kvar sin flotte plass. Er sikker på at Svarten og Carmen  får det supert der. 

 

31. des, 2016

31. Desember 2016.

Eit nytt år er omme. :-) 

Dette året har gått i rekordfart og vert fylt med både gleder, sorg, slit og latter. 

Mange kjære både dyr og mennesker har gått bort i året som gjekk.    :-( 

Vi har flytta inn i nytt flott hus på Gryta på garden. Gamlestaua er blitt renovert. Gardfloren er blitt renovert. Og ein bø har vorte grøfta og sådd. :-) 

Vi fekk eit nydeleg hingsteføll av shetlandsponni og kjøpte oss ei flott fjordhoppe. Sju hopper har vore til hingst og venter muligens føll i 2017. Fire ponnier og eselet vårt er selde og har flytta. 

Vi fekk femti fine lamm. Derav er 22 simpelamm og ti værlamm sett på. Solgt mykje livdyr og nokre stakkarar til slakt. Og no er mange sauer para med lamming om nokre mnder.

Fjorten kje kom til verden. Derav har vi beholdt fire og solgt mesteparten til livdyr og nokre bukkekje til slakt.

Hønsene har fått en sjølvavla kylling som no er blitt stor. Ei høne vart tatt av hønsehauken. Og to av dei gamle hønene strauk med av alderdom. Fire unge høner har komme til. 

Kattane har ikkje formeira seg. (konsekvensen av sterilisering.)

Og så har vi kjøpt oss tre flotte dølafekviger på tampen. 

Då gjenstår det å ynskje alle venner og kjende Godt Nytt År 2017.